Informacje i materiały dotyczące I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki

Poniżej zostały zamieszczone informacje i materiały dotyczące Kongresu. Po kliknięciu na jedną z widocznych niżej ikon nastąpi przekierowanie do odpowiedniej części strony.

                                         

                                                                                

                                     

                              

II Ogólnopolski Kongres Europeistyki

Organizatorem II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w 2017 roku, będzie Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Czlonkowie Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki serdecznie gratulują i życzą powodzenia!

 

List Jego Ekscelencji Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Uczestników i Organizatorów Kongresu

pobierz List

Wiersz autorstwa Pani Aleksandry Spalińskiej, uczestniczki jednego z paneli Kongresu, studentki Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dedykowany prof. dr hab. Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi Przewodniczącemu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Kongresu

 

Quo vadis Europo

Panu Profesorowi
Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi


Dokąd pójdziesz Europo
skoro przetarłaś już wszystkie ścieżki
czy znów skusisz się
śnieżnobiałą sierścią byka
który poniesie cię
tam skąd przybyłaś
i każe zacząć wszystko od nowa
Czyżbyś znów dała się porwać
w jasyr nienawiści

Dokąd pójdziesz Europo
cała drżysz i dopada cię bezsenność
twój lud wysyła cię do psychiatry
i wciska ci suplementy diety
nafaszerowane ideologią
Czyżbyś znów chciała
wyleczyć nerwicę samobójstwem
umrzeć po raz wtóry
by przejść kolejny krąg wtajemniczenia

W myślach powraca
piąta symfonia Bethoveena
kołacze do wyobraźni
jak lobbyści do politycznych gabinetów
te same instrumenty
grają odę Do Radości
jak kiedyś walca
na wiedeńskim balu
w asyście stukających kieliszków

Dokąd pójdziesz Europo
gdy zgaśnie ogień rozumu
i szamani nacjonalizmów
powrócą na górę Brocken
świętować Noc Walpurgii
Gdy barbarzyńcy znów podpalą Rzym
twój rodzinny Rzym
z którego uciekniesz
i do którego powrócisz
jak święty Piotr

---------------------------
W Pałacu Kazimierzowskim
uroczysta kolacja
po całym dniu dyskusji
o przyszłości Europy
fruwają odmienne poglądy
przerywane śmiechem
i ironicznymi westchnieniami
Z balkonu pałacu widok
na wieczorne światła kampusu
w powietrzu czuć już jesień
nowe wyzwania i nowe pytania
Quo vadis Europo


Wrzesień 2014 r., I Ogólnopolski Kongres Europeistyki

Quo vadis Europo - wiersz Pani Aleksandry Spalińskiej

 

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki w Telewizji Polskiej S.A.

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki w Polskim Radiu S.A.

 

     

Informacje dotyczące obrad Kongresu zamieszczone przez instytucje i osoby publiczne

Informacje dotyczące obrad I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki zostały zamieszczone na wielu stronach instytucji osób publicznych oraz innych zajmujących się problematyką europejską. Poniżej zostały zamieszczone linki do części z nich.

                             

Plakaty naukowe zgłoszone na Kongres

Poniżej zamieszczone zostały plakaty naukowe zgłoszone na I Ogólnopolski Kongres Europeistyki przez jego uczestników i prezentowane podczas wydarzenia w hallu przed Aulą im. Adama Mickiewicza - miejscem obrad plenarnych.

pobierz plakat naukowy dr M. Bainczyk

pobierz plakat naukowy dr A. Niedźwieckiego

pobierz plakat naukowy dr M. Winiarskiej-Brodowskiej  

pobierz 2 plakat naukowy dr M. Winiarskiej-Brodowskiej

pobierz plakat naukowy zespołu UMCS

Ekspertyzy

Uczestnicy Kongresu otrzymali projekty dwóch ekspertyz w celu zapoznania się z nimi i przeprowadzenia dyskusji nad ich treścią. Ekspertyzy zostały, po uwzględnieniu uwag uczestników Kongresu, przyjęte w dniu 19 września 2014 r. i rozesłane do poniższych osób mających wpływ na wymienione w dalszej części kwestie, celem przekazania analizy uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyk dotyczącej skutków przystąpienia i dziesięcioletniej obecności Polski w Unii Europejskiej  oraz sytuacji UE w odniesieniu do środowiska zewnętrznego i proponowanych kierunków działań jakie powinny zostać podjęte w celu polepszenia sytuacji:

  • Panu Bronisławowi Komorowskiemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
  • Panu Radosławowi Sikorskiemu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Panu Bogdanowi Borusewiczowi Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pani Ewie Kopacz Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Panu Grzegorzowi Schetynie Ministrowi Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Panu dr Rafałowi Trzaskowskiemu Sekretarzowi stanu ds. europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pani Henryce Mościckiej-Dendys Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pani dr Ewie Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Pani Agnieszce Pomasce Przewodniczącej Komisji do spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 Poniżej zostały zamieszczone treści ekspertyz.

pobierz Ekspertyzę prof. Józefa Fiszera

pobierz Ekspertyzę prof. Dariusza Milczarka i dr Kamila Zajączkowskiego

Kongres w liczbach

Historia europeistyki - prezentacja audiowizualna

Tematy tworzonych paneli i dane osobowe ich moderatorów poszukujących osób, które chciałyby być ich członkami.

Rejestracja zakończona

Osoby zainteresowane dołączeniem do proponowanych poniżej paneli ogólnodostępnych proszone są o bezpośredni kontakt mailowy z ich moderatorami (e-maile moderatorów paneli w tabeli poniżej) lub z organizatorem Kongresu (e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl). Po uzyskaniu akceptacji ze strony moderatora panelu należy przesłać formularz zgłoszeniowy na podany wyżej adres organizatora Kongresu. Ponadto moderator panelu zobowiązany jest do przesłania na ten sam adres mailowy formularza zgłoszeniowego (jako moderator) zawierającego personalia osoby/osób dopisanych do jego panelu ogólnodostępnego.

 

Nr. Tytuł panelu                                                                                               Moderator i e-mail
1. Dobre praktyki w edukacji europeistycznej

Dr Anna Pacześniak - Uniwersytet Wrocławski

e-mail: anna_paczesniak@wp.pl

2. Unia Europejska wobec narodowych interesów Rosji

Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

3. Procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej - 10 lat po wschodnim rozszerzeniu

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

 

4.

Nr.

 

Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE Tytuł panelu                                                                                            

Dr hab. Włodzimierz Fehler - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE w otoczeniu międzynarodowymktyki w edukacji europeistycznej  

Mgr Sławomir Niedźwiecki - Uniwersytet Wrocławski

e-mail: s.niedzwiecki@wp.pl  Anna

6.

 

Kryzys przywództwa w Europie

                                                                                          Europejska wobec narodowych interesów Rosji

Dr hab. Piotr Wawrzyk - Uniwersytet Warszawski

e-mail: piotr_wawrzyk@wp.pl dr h

7. Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

Prof. UO dr hab. Krzysztof Zuba - Uniwersytet Opolski

Dr Rafał Riedel - Uniwersytet Opolski

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

8.

Nr.

 

Arminiusz na emeryturze? Dekada polsko-niemieckich doświadczeń w zjednoczonej Europie

Dr Artur Niedźwiecki - Uniwersytet Łódzki

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

9.

 

Administracja publiczna w Europie

                                                     

Mgr Stanisław Matsumoto - Uniwersytet Warszawski

Mgr Marcin Zgiep - Uniwersytet Warszawski

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl Anna

10. Polska w kontekście instytucjonalno-decyzyjnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenie Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym (wymiar teoretyczny i praktyczny)

Dr Michał Piechowicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

11.

Nr.

Implementacja prawa Unii Europejskiej w Polsce

Mgr Iwona Miedzińska - Uniwersytet Warszawski

e-mail: iwona.a.miedzinska@gmail.com

12. Unia Europejska - Chińska Republika Ludowa: strategiczne partnerstwo bez  partnerstwa?                                                                   

Dr Łukasz Zamęcki - Uniwersytet Warszawski

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

13.

 

Bezpieczeństwo Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                          

Prof. AON dr hab. Jarosław Gryz - Akademia Obrony Narodowej

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

14.

 

Wizerunek Unii Europejskiej w przekazach medialnych                                                                                                                                         

Prof. UW dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz - Uniwersytet Warszawski 

Dr Marta Jas-Koziarkiewicz - Uniwersytet Warszawski

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

15.

 

Europejski obszar szkolnictwa wyższego                                                                                                                            

Dr hab. Krzysztof Szewior - Uniwersytet Warszawski 

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

16.

 

Asertywność czy empatia głównym elementem osobowości europejskiej                                                                                                                                                                                                                

Prof. AJD dr hab. Jerzy Sielski - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

17.

 

Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mgr Joanna Rutkowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora - Uniwersytet Warszawski

Kontakt za pośrednictwem Organizatora - e-mail: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI

 


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, które odbędą się w dniach 16-17 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Zaproszenie - Warsztaty   Formularz zgłoszeniowy - Warsztaty

Rejestracja zamknięta