Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki
Polska w procesie integracji europejskiej

– dekada doświadczeń
Warszawa: 18 - 20. IX. 2014 r.
(pobierz szczegółowy Program Kongresu)

Tłumaczenie symultaniczne paneli plenarnych wykonuje firma

I. Dzień

9:00 - 10:30 - Rejestracja
10:30 - 11:00 - Kawa, herbata
11:00 - 13:00 - Uroczyste otwarcie Kongresu, z udziałem zaproszonych gości
13:15 - 14:00 - Obiad
14:15 - 16:15 - I Panel plenarny
Bilans członkostwa Polski w Unii – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne

Skład:

 • Prof. Dariusz Niedźwiedzki – Uniwersytet Jagielloński – moderator
 • Prof. Zdzisław Mach – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Jan Zielonka – Uniwersytet w Oxfordzie
 • Prof. Witold Orłowski – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Prof. Alojzy Z. Nowak – Uniwersytet Warszawski

16:15 - 17:10 - Przerwa kawowa
17:25 - 19:10 - Panele zamawiane i ogólnodostępne
19:25 - 19:55 - Występy artystyczne
20:10 - 21:20 - Uroczysta kolacja

II. Dzień

8:00 - 8:15 - Kawa, herbata
8:15 - 10:15 - II Panel plenarny
Polska i Unia Europejska – Quo vadis

Skład:

 • Prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk - Uniwersytet Warszawski - moderator
 • prof. Dariusz Milczarek – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Marek Cichocki - Centrum Europejskie Natolin
 • Prof. Tomasz Grzegorz Grosse - Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Jadwiga Staniszkis - Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Krzysztof Szczerski - Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Krzysztof Wielecki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10:25 - 11:55 - Panele ogólnodostępne
11:55 - 12:05 - Przerwa kawowa
12:05 - 12:50

Wykład ks. prof. Piotra Mazurkiewicza byłego Sekretarza Generalnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej pt.: „Kościół Katolicki wobec procesów integracji europejskiej" (po wykładzie ok. 25 min. sesja pytań) - prowadzenie, prof. Aniela Dylus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wystąpienie Pana dr Rafała Trzaskowskiego Ministra administracji i cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej pt. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na zmiany w polskiej administracji (po wykładzie 20 min. sesja pytań)

13:00 - 14:30 - Panele zamawiane i ogólnodostępne oraz: Okrągły stół - debata nt.: Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej - Quo vadis, której uczestnikami będą posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego a moderatorem dr Anna Sroka - Uniwersytet Warszawski
14:40 - 15:25  - Obiad
15:35 - 16:20 - Otwarte Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
16:30 - 17:15 - Obrady plenarne nad przygotowanymi na Kongres ekspertyzami zakończone głosowaniem w tych kwestiach - prowadzenie, prof. Wiesław Bokajło - Uniwersytet Wrocławski z udziałem prof. Józefa Fiszera - ISP Polska Akademia Nauk oraz prof. Dariusza Milczarka - Uniwersytet Warszawski
17:25 - 18:55 - Panele ogólnodostępne a także panel pt.: Organizacje pozarządowe w procesie edukacji proeuropejskiej, który tworzyć będą przedstawiciele wskazanych podmiotów - moderatorem panelu będzie dr hab. Ewa Marciniak - Uniwersytet Warszawski
19:05 - 20:35 - Panele ogólnodostępne oraz Okrągły stół – debata z udziałem dziennikarzy, której moderatorem będzie prof. Ewa Stasiak-Jazukiewicz - Uniwersytet Warszawski
20:45 - 21:40 - Kolacja

III. Dzień

8:30 - 8:45 - Kawa, herbata
9:00 - 10:15 Wykład prof. Henryka Samsonowicza - Uniwersytet Warszawski, pt.: „Tworzenie Europy" (po wykładzie ok. 30 min. sesja pytań)
10:30 - 12:30 - III Panel plenarny
Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia)

Skład i tematyka wystąpień:

 • Prof. Zbigniew Czachór - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - moderator
 • Prof. Jacek Czaputowicz - Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarność studiów europejskich
 • Prof. Andrzej Gałganek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Filozofia nauki a studia europejskie
 • Prof. Janusz Ruszkowski - Uniwersytet Szczeciński - Politologia (badania i dydaktyka) a studia europejskie
 • Prof. Artur Nowak-Far - Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski - Prawo (badania i dydaktyka) a studia europejskie
 • Prof. Wiesław Bokajło - Uniwersytet Wrocławski - Ekonomia (badania i dydaktyka) a studia europejskie
 • Prof. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Stosunki międzynarodowe (badania i dydaktyka) a studia europejskie
 • Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki - Uniwersytet Jagielloński - Kulturoznawstwo/socjologia (badania i dydaktyka) a studia europejskie

12:30 - 12:50 - Przerwa kawowa
12:50 - 13:40 - Wykład prof. Jana Zielonki - Uniwersytet w Oxfordzie - prowadzenie, prof. Janusz Ruszkowski - Uniwersytet Szczeciński
13:50 - 15:20 - Panele zamawiane i ogólnodostępne
15:30 - 16:30 - Obiad
16:40 - 17:25 - Zakończenie

 

pobierz szczegółowy Program Kongresu

 

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa