Publikacje kongresowe

Wśród publikacji kongresowych znajdują się:

- publikacja kongresowa. (pobierz spis treści i wstęp) W publikacji znajdują się artykuły naukowe najwybitniejszych znawców tematyki europejskiej poświęcone czterem zagadnieniom: 1) dekadzie obecności Polski w Unii Europejskiej, 2) Unii Europejskiej i jej rozwojowi w aspekcie zewnętrznym (UE a podmioty zewnętrzne), 3) Unii Europejskiej i jej rozwojowi w aspekcie wewnętrznym (problematyka UE, jako organizacji międzynarodowej), 4) aspektom teoretycznym i metodologicznym integracji europejskiej,

- informator o uczestnikach Kongresu (pobierz). Zawiera spis wszystkich uczestników Kongresu (którzy wyrazili zgodę), zgrupowanych zgodnie z ich zainteresowaniami naukowo-badawczymi wraz z danymi kontaktowymi, afiliacją oraz szczegółowym opisem zainteresowań naukowo-badawczych. Zgodnie z zamiarem Organizatora informator ma stanowić kompendium wiedzy na temat polskich naukowców zajmujących się tematyką europejską,

- cztery raporty/ekspertyzy (przejdź do ekspertyz) sporządzone przez naukowców - uczestników Kongresu i przyjęte podczas zjazdu. Zawierają diagnozy problemów związanych z: integracją Polski z Unią Europejską oraz polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE z punktu widzenia Polski oraz rekomendacje na przyszłość,

- publikacja pokongresowa, (pobierz stronę redakcyjną i spis treści) zawierająca artykuły uczestników Kongresu. Składa się z dziewięciu rozdziałów poświęconych głównym obszarom badawczym w zakresie integracji europejskiej.

Nowość!

Szczegóły dotyczące nabycia: pawel.stawarz@uw.edu.pl

 

 

 

 

 

pobierz zasady redakcyjne            pobierz oświadczenie

Publikacje wydane w związku
z 10-leciem obecności Polski w UE:

  1.  
  2. Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa