Szanowni Państwo!

Warunkiem uczestnictwa w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki jest:

1. Pobranie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego:


 pobierz formularz


2. Wypełnienie formularza i odesłanie do dnia 30 kwietnia 2014 r.
na adres e-mail organizatora: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w Kongresie na konto nr:
51  1060  0076  0000  3300  0056  8546 Bank BPH O/Warszawa, ul. Jasnodworska 7 lok. 105, 01-745 Warszawa
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania akceptacji uczestnictwa od Organizatora Kongresu

4. Przesłanie dowodu wpłaty na wskazany wyżej adres e-mail nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania


 

Opłata za uczestnictwo wynosi dla:

  • pracowników samodzielnych (profesor, dr hab.) oraz osób spoza środowiska naukowego: 400 PLN/100 EUR.
  • doktorów: 350 PLN
  • doktorantów i asystentów: 250 PLN
  • studentów: 100 PLN
     

Opłata obejmuje udział w panelach i sesji plakatowej, dwa obiady, lunch, kolację, uroczystą kolację, część artystyczną, publikację referatu w przypadku jego akceptacji przez Radę Programową Kongresu oraz materiały kongresowe (publikacja kongresowa, informator o uczestnikach Kongresu, sponsorach, ekspertyzy)

Uczestnictwo w Kongresie umożliwia udział w panelach plenarnych, zamawianych i ogólnodostępnych oraz w sesji plakatowej. W rejestracji otwartej możliwe jest zgłaszanie jedynie paneli ogólnodostępnych (mile widziane są panele w językach kongresowych). Ponadto możliwe jest zgłaszanie uczestnictwa w panelu ogólnodostępnym (nie jako moderator). Uczestnictwo w danym panelu (nie jako moderator) może być zgłoszone, po wcześniejszym zaproszeniu/uzgodnieniu przez jego moderatora podczas formowania składu panelu. Możliwe jest też zgłoszenie uczestnictwa (nie jako moderator) w jednym z paneli, które zostaną opublikowane na stronie Kongresu (w zakładce I Ogólnopolski Kongres Europeistyki - podzakładka - O Kongresie - tutaj) i zaznaczone jako panele z możliwością dołączenia kolejnego/kolejnych członka. Wszystkich uczestników Kongresu zapraszamy do zgłaszania plakatów naukowych (zgłoszenie plakatu naukowego nie wyklucza możliwości zgłoszenia/udziału w panelu). Możliwe jest też uczestnictwo bierne (wszystkie rodzaje paneli i ekspozycja plakatów naukowych).

Referaty  (pełny tekst) należy nadsyłać, po uzyskaniu akceptacji uczestnictwa, do 31 maja 2014 r.

Plakaty naukowe  (w wersji elektronicznej) należy nadsyłać, wraz ze zgłoszeniem, do 30 kwietnia 2014 r.

Zakwaterowanie uczestników Kongresu jest płatne ze środków własnych uczestników. Oferta Organizatora, obejmująca hotele w trzech standardach: ekonomiczny, standard i podwyższony (zróżnicowane cenowo), znajduje się w zakładce Miejsce - podzakładka Noclegi (tutaj). Skorzystanie z propozycji będzie wymagało zarezerwowania przez uczestnika pokoju w jednym z proponowanych hoteli. Będzie to wymagało bezpośredniego kontaktu uczestnika z hotelem. Rezerwację prosimy dokonać w terminie od 2 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. - START hotel ARAMIS, START hotel ATOS, BEST WESTERN Hotel Portos; Hotel Harenda - do 30 czerwca 2014 r. Podczas rezerwacji prosimy podać hasło, które otrzymają Państwo wraz z akceptacją Państwa zgłoszenia. Brak rezerwacji oznacza, że uczestnik zostanie zakwaterowany we własnym zakresie. Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem informacji o hotelu w którym się Państwo zakwaterują (ewentualnie nr pokoju), na stronie Kongresu, w tabeli Lista uczestników, prosimy o przesłanie tych danych na adres e - mail Organizatora (kongreseuropeistyki@uw.edu.pl).
 

Organizator zapewnia każdemy niepełnosprawnemu uczestnikowi (po wcześniejszym zgłoszeniu) pomoc indywidualnego opiekuna.

 

Lista uczestników

dane uczestników, którzy wyrazili zgodę na ich zamieszczenie na stronie Kongresu
          

stopień/tytuł naukowy imię i nazwisko tytuł panelu zakwaterowanie
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa