Uniwersytet Warszawski (UW), założony w 1816 r., jest największą i jedną z najlepszych polskich uczelni. Siła Uniwersytetu tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Uczelnia realizuje Proces Boloński oraz rozwija współpracę z większością renomowanych instytucji edukacyjnych poza granicami Polski.

Uniwersytet zatrudnia ponad 7000 osób (w tym 3556 nauczycieli akademickich), a kształci ponad 50 000 studentów. Ofertę dydaktyczną uczelni stanowi 39 kierunków studiów i ponad 100 specjalności i specjalizacji z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych.

(Źródło: strona www UW)

 

Strona www UW: www.uw.edu.pl

Uniwersytet
Warszawski