Szanowni Państwo!

Warunkiem uczestnictwa w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki jest:

1. Pobranie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego:


 pobierz formularz


2. Wypełnienie formularza i odesłanie do dnia 25 czerwca 2014 r.
na adres e-mail organizatora: kongreseuropeistyki@uw.edu.pl

3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w Kongresie na konto nr:
51  1060  0076  0000  3300  0056  8546 Bank BPH O/Warszawa, Fundacja EUROPEA, ul. Jasnodworska 7 lok. 105, 01-745 Warszawa
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania akceptacji uczestnictwa od Organizatora Kongresu

4. Przesłanie dowodu wpłaty na wskazany wyżej adres e-mail nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania


 

Opłata za uczestnictwo wynosi dla:

  • pracowników samodzielnych (profesor, dr hab.) oraz osób spoza środowiska naukowego: 400 PLN/100 EUR.,
  • doktorów: 350 PLN/90 EUR.,
  • doktorantów i asystentów: 250 PLN/65 EUR.,
  • studentów: 100 PLN/25 EUR.
     

Opłata obejmuje udział w panelach i sesji plakatowej, dwa obiady, kolację, przerwy kawowe w ciągu dwóch dni, część artystyczną oraz ekspertyzy. Kolejny obiad i przerwę kawową podczas całego dnia, uroczystą kolację, publikację referatu (w przypadku jego akceptacji przez Radę Programową Kongresu) oraz materiały kongresowe (publikacja główna Kongresu - publikacja kongresowa, informator o uczestnikach Kongresu, sponsorach) - finansują sponsorzy.


Uczestnictwo w Kongresie umożliwia udział w panelach plenarnych, zamawianych i ogólnodostępnych oraz w sesji plakatowej. W rejestracji otwartej możliwe jest zgłaszanie uczestnictwa biernego - pozycja "słuchacz" w formularzu zgłoszeniowym (wszystkie rodzaje paneli i ekspozycja plakatów naukowych). Możliwe jest też zgłaszanie paneli ogólnodostępnych jako ich moderator (mile widziane są panele w językach kongresowych) - pozostałych typów paneli nie można zgłaszać w rejestracji otwartej. Ponadto możliwe jest zgłaszanie uczestnictwa w panelu ogólnodostępnym (nie jako moderator). Uczestnictwo w danym panelu ogólnodostępnym (nie jako moderator) może być zgłoszone, po wcześniejszym zaproszeniu/uzgodnieniu przez jego moderatora podczas formowania składu panelu. Możliwe jest też zgłoszenie uczestnictwa (nie jako moderator) w jednym z paneli ogólnodostępnych, które zostaną opublikowane na stronie Kongresu (poniżej - tutaj) i zaznaczone jako panele z możliwością dołączenia kolejnego/kolejnych członka. Ponadto można zgłosić propozycję tematu panelu wraz z kontaktem mailowym (nadsyłając na adres mailowy Kongresu). Propozycje zostaną opublikowane na stronie internetowej Kongresu, w zakładce Aktualności (tutaj), w celu skomunikowania osoby proponującej temat panelu z osobami, które chciałyby zostać jego członkami. Wszystkich uczestników Kongresu zapraszamy do zgłaszania plakatów naukowych (zgłoszenie plakatu naukowego nie wyklucza możliwości zgłoszenia/udziału w panelu).

Referaty  (pełny tekst) należy nadsyłać, po uzyskaniu akceptacji uczestnictwa, do 30 czerwca 2014 r.

Plakaty naukowe  (w wersji elektronicznej) należy nadsyłać, wraz ze zgłoszeniem, do 30 czerwca 2014 r.

Zakwaterowanie uczestników Kongresu jest płatne ze środków własnych uczestników. Oferta Organizatora, obejmująca hotele w trzech standardach: ekonomiczny, standard i podwyższony (zróżnicowane cenowo), znajduje się w zakładce Miejsce - podzakładka Noclegi (tutaj). Skorzystanie z propozycji będzie wymagało zarezerwowania przez uczestnika pokoju w jednym z proponowanych hoteli. Będzie to wymagało bezpośredniego kontaktu uczestnika z hotelem. Rezerwację prosimy dokonać w terminie od 2 stycznia 2014 r. do 15 sierpnia 2014 r. - START hotel ARAMIS, START hotel ATOS, BEST WESTERN Hotel Portos; Hotel Harenda - do 30 czerwca 2014 r. Podczas rezerwacji prosimy podać hasło, które otrzymają Państwo wraz z akceptacją Państwa zgłoszenia. Brak rezerwacji oznacza, że uczestnik zostanie zakwaterowany we własnym zakresie. Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem informacji o hotelu w którym się Państwo zakwaterują (ewentualnie nr pokoju), na stronie Kongresu, w tabeli Lista uczestników, prosimy o przesłanie tych danych na adres e - mail Organizatora (kongreseuropeistyki@uw.edu.pl).
 

Organizator zapewnia każdemu niepełnosprawnemu uczestnikowi (po wcześniejszym zgłoszeniu) pomoc indywidualnego opiekuna.

 

Lista uczestników   pobierz Prugramu Kongresu  

dane uczestników, którzy wyrazili zgodę na ich zamieszczenie na stronie Kongresu
           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stopień/ tytuł naukowy

Imię i nazwisko, afiliacja

Tytuł panelu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Prof. dr hab.

Janusz Adamowski - Uniwersytet Warszawski

Otwarcie Kongresu

 
2.

Prof. SGH dr hab.

Adam A. Ambroziak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wpływ polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionalny w Polsce; Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II; Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
3.

Prof. dr hab.

Michaił Anochin - Uniwersytet Przyjaźni Narodów

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
4.

Prof. dr hab.

Roman Backer - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Geohistoria cz. I i II

 
5.

Prof. UKSW dr hab.

Janusz Balicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen

 
6.

Prof. dr hab.

Marek Barański - Uniwersytet Śląski

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
7.

Prof. UW dr hab.

Stanisław Bieleń – Uniwersytet Warszawski

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
8.

Prof. dr hab.

Iryna Biskup -  Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki

Kryzys na Ukrainie. Szanse i możliwości jego przezwyciężenia

 
9.

Prof. dr hab.

Wiesław Bokajło - Uniwersytet Wrocławski

Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia), Prowadzenie  obrad plenarnych nad przygotowanymi na Kongres ekspertyzami; Perspektywy EU jako kreatora bezpieczeństwa ekonomicznego

 
10.

Prof. dr hab.

Valerii Bortnikov - Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki

Kryzys na Ukrainie. Szanse i możliwości jego przezwyciężenia

 
11.

Prof dr hab.

Andrzej Chodubski - Uniwersytet Gdański

Europa-Armenia

 
12.

Prof. UW dr hab.

Elżbieta Chojna–Duch - Uniwersytet Warszawski

Europejska polityka energetyczna – czy możemy osiągnąć jedność w różnorodności?

 
13.

Prof. UAM dr hab.

Zbigniew Czachór - Uniwersytet Adama Mickiewicza

Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia); European Democracy in Times of Crisis cz. I i II; Integracja wielu prędkości w post – kryzysowej Unii Europejskiej; Perspektywy EU jako kreatora bezpieczeństwa ekonomicznego

 
14.

Prof. dr hab.

Andrzej Czajowski - Uniwersytet Wrocławski

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
15.

Prof. dr hab

Jacek Czaputowicz - Uniwersytet Warszawski

Polska i strefa euro: wyzwania związane z członkostwem; Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II; Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia); Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej

 
16.

Prof. dr hab.

Ryszard M. Czarny - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Unia Europejska wobec problemów Dalekiej Północy

 
17.

Prof. dr hab.

Marcin Czyżniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Unia Europejska w percepcji społeczności międzynarodowej

 
18.

Prof. WSPol dr hab.

Andrzej Dawidczyk -  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego w przestrzeni europejskiej

 
19.

Ks. prof. UPK dr hab.

Michał Drożdż -  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wartości europejskie: konteksty, rozumienie, perspektywy

 
20.

Prof. dr hab.

Aniela Dylus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prowadzenie spotkania z  ks. prof. dr hab. Piotrem Mazurkiewiczem byłym Sekretarzem Generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

 
21.

Prof. dr hab.

Józef M. Fiszer -  Polska Akademia Nauk

Unia Europejska jako demokratyczna federacja państw narodowych? Wyzwania i perspektywy

 
22.

Prof.

Wojciech Forysiński - Eastern Mediterranean University

Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski cz. I i II

 
23.

Prof. SGH dr hab.

Anastazja Gajda – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
24.

Prof. UAM dr hab.

Andrzej Gałganek - Uniwersytet Adama Mickiewicza

Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia)

 
25.

Prof. KUL dr hab.

Andrzej Gil - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Unia Europejska i Unia Eurazjatycka - kooperacja czy konfrontacja?

 
26.

Prof. dr hab.

Witold Góralski - Uniwersytet Warszawski & Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce cz. I i II

 
27.

Prof. UO dr hab

Stefan Marek Grochalski - Uniwersytet Opolski

Unia dla polityków czy dla obywateli? - swoboda przemieszczania się i jej konsekwencje społeczno-prawne

 
28.

Prof. UW dr hab.

Tomasz Grzegorz Grosse - Uniwersytet Warszawski

Polska i Unia Europejska – Quo vadis; Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II; Perspektywy EU jako kreatora bezpieczeństwa ekonomicznego

 
29.

Prof. AON dr hab.

Jarosław Gryz -  Akademia Obrony Narodowej

Dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego w przestrzeni europejskiej

 
30.

Prof. UW dr hab.

Robert Grzeszczak - Uniwersytet Warszawski

Procesy konstytucjonalizacji Unii Europejskiej

 
31.

Prof. UW dr hab.

Andrzej Harasimowicz – Uniwersytet Warszawski

Stan Unii – perspektywa historyczna 

 
32.

Prof.

Steven Van Hecke - University of Leuven

European Democracy in Times of Crisis cz. I i II

 
33.

Prof. dr hab.

Jolanta Itrich-Drabarek - Uniwersytet Warszawski

Administracja publiczna w Europie

 
34.

Prof. WAT dr hab.

Bogusław Jagusiak - Wojskowa Akademia Techniczna,

Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Zorganizowane grupy interesu w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej

 
35.

Prof. UW dr hab.

Wojciech Jakubowski - Uniwersytet Warszawski

Słuchacz

 
36.

Prof. PAN dr hab.

Krzysztof Jasiecki -   Polska Akademia Nauk

Polska w kontekście instytucjonalno-decyzyjnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenia Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym (wymiar teoretyczny i praktyczny

 
37.

Prof. CC dr hab.

Leszek Jesień -  Collegium Civitas

Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej

 
38.

Prof. dr hab.

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Słuchacz

 
39.

Prof. UJK dr hab.

Kazimierz Kik - Uniwersytet Jana  Kochanowskiego w Kielcach

Unia Europejska jako demokratyczna federacja państw narodowych? Wyzwania i perspektywy

 
40.

Prof. dr hab.

Jadwiga Kiwerska - Instytut Zachodni w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Geohistoria cz. I i II

 
41.

Prof. UW dr hab.

Tadeusz Klementewicz -  Uniwersytet Warszawski

Z metodologicznych problemów badań nad funkcjonowaniem UE w systemie globalnego kapitalizmu i multikulturowej cywilizacji

 
42.

Prof. UMK dr hab.

Jacek Knopek -  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Słuchacz

 
43.

Prof.  UŁ dr hab.

Stanisław Konopacki - Uniwersytet Łódzki

Oblicza tożsamości europejskiej

 
44.

Prof. dr hab.

Bogdan Koszel - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Geohistoria cz. I i II; Rola Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji europejskiej cz. I i II

 
45.

Prof. dr hab.

Stanisław Koziej -  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Otwarcie Kongresu

 
46.

Prof.  DSW dr hab.

Krzysztof Kubiak - Dolnośląska Szkoła Wyższa

Unia Europejska wobec problemów Dalekiej Północy

 
47.

Prof. KUL dr hab.

Artur Kuś - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
48.

Prof.

Robert Ladrech - Keele University

The European Leadership, its Agenda, Political Parties and Voters

 
49.

Prof. dr hab.

Ewa Latoszek -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Słuchacz

 
50.

Prof. dr hab.

Józef Łaptos - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Geohistoria Europy cz. I i II

 
51.

Prof. dr hab.

Zdzisław Mach - Uniwersytet Jagielloński

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne; Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej UE, polityki rozszerzenia UE i europejskiej polityki sąsiedztwa

 
52.

Prof.  UW dr hab.

Izabela Malinowska – Uniwersytet Warszawski

Specyfika praw człowieka w Unii Europejskiej

 
53.

Prof. dr hab. 

Maria Marczewska-Rytko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Relacje między polityką a religią we współczesnej Europie

 
54.

Ks. prof. dr hab. 

Piotr Mazurkiewicz - były Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, przedstawiciel Kościoła Katolickiego w Polsce

Wykład pt. Kościół Katolicki wobec procesów integracji europejskiej

 
55.

Prof. dr hab.

Grażyna Michałowska - Uniwersytet Warszawski

Specyfika praw człowieka w Unii Europejskiej

 
56.

Prof. UW dr hab.

Dariusz Milczarek – Uniwersytet Warszawski

Polska i Unia Europejska – Quo vadis

 
57.

Prof. dr hab.

Krzysztof Miszczak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
58.

Prof.

Gerassimos Moschonas - Panteion University of Social and Political Sciences

The European Leadership, its Agenda, Political Parties and Voters

 
59.

Prof UEK dr hab.

Edward Molendowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej w wymiarze handlowym. Konsekwencje dla Polski

 
60.

Prof. dr hab.

Alojzy Z. Nowak – Uniwersytet Warszawski

Otwarcie Kongresu; Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne

 
61.

Prof. dr hab.

Artur Nowak-Far - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  Uniwersytet Warszawski

Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia); Poland and the Eurozone: the challenges of membership; Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II; Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
62.

Prof. PRz dr hab.

Izabela Oleksiewicz - Politechnika Rzeszowska

Wyzwania wybranych polityk unijnych w perspektywie 2020

 
63.

Prof. dr hab.

Witold Orłowski – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne

 
64.

Prof. SGH dr hab.

Joachim Osiński -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tendencje ku modernizacji administracji publicznej w Europie

 
65.

Prof. UMCS dr hab.

Waldemar Paruch - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podmiotowość Polski na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej – wymiana efektów badań nad realizacją polskich interesów na pograniczu Unii Europejskiej i Europy Wschodniej w warunkach restytucji polityki imperialnej Rosji cz. I i II

 
66.

Prof. UMCS dr hab.

Włodzimierz Piątkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie & Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdrowie publiczne i edukacja zdrowotna w Unii Europejskiej

Pobierz abstrakt

 
67.

Prof. dr hab.

Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia)

 
68.

Prof. dr hab.

Eugeniusz Maciej Pluciński -  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Słuchacz

 
69.

Prof. UW dr hab.

Dariusz Popławski - Uniwersytet Warszawski

Europeizacja Polski a jej relacje dwustronne

 
70.

Prof. dr hab.

Zdzisław Puślecki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Unia Europejska wobec narodowych interesów Rosji; Perspektywy EU jako kreatora bezpieczeństwa ekonomicznego

 
71.

Prof. dr hab.

Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski

Społeczeństwa i kultury europejskie na zakręcie

 
72.

Prof. DSW dr hab.

Maria Reut -  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Antropologia filozoficzna a fenomenologia i hermeneutyka. Co studia nad człowiekiem i jego światem mogą zaoferować badaniom nad integracją europejską? cz. I i II

 
73.

Prof. dr hab.

Zbigniew B. Rudnicki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Oblicza tożsamości europejskiej

 
74.

Prof. dr hab.

Janusz Ruszkowski - Uniwersytet Szczeciński

Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia); Unia Europejska jako mocarstwo normatywne typu smart Power; Prowadzenie spotkania z prof. Janem Zielonką - Uniwersytet w Oxfordzie

 
75.

Prof. dr hab.

Henryk Samsonowicz - Uniwersytet Warszawski

wykład pt. Tworzenie Europy

 
76.

Prof. AJD dr hab.

Jerzy Sielski -  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej

 
77.

Prof. dr hab.

Andrzej Skrzypek - Uniwersytet Warszawski

Geohistoria cz. I i II

 
78.

Prof.  UP dr hab.

Katarzyna Sobolewska-Myślik - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pozycjonowanie stanowisk partii politycznych na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
79.

Prof. dr hab.

Jadwiga Staniszkis - Uniwersytet Warszawski

Polska i Unia Europejska – Quo vadis

 
80.

Prof. dr hab.

Witold Stankowski -  Uniwersytet Jagielloński

Zagadnienia tożsamości i identyfikacji w Europie

 
81.

Prof. UW dr hab.

Ewa Stasiak-Jazukiewicz - Uniwersytet Warszawski

Kultura w procesach integracji europejskiej; Okrągły stół – debata z udziałem dziennikarzy; Wizerunek Unii Europejskiej w przekazach medialnych

 
82.

Prof. dr hab.

Alicja Stępień-Kuczyńska - Uniwersytet Łódzki

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
83.

Prof. UJ dr hab.

Krzysztof Szczerski - Uniwersytet Jagielloński

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III; Polska i Unia Europejska – Quo vadis

 
84.

Prof. PAN dr hab.

Monika Szwarc – Polska Akademia Nauk

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

 
85.

Prof. dr hab.

Helena Tendera–Właszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Słuchacz

 
86.

Prof. dr hab.

Jacek Tebinka - Uniwersytet Gdański

Geohistoria cz. I i II

 
87.

Prof. dr hab.

Jan Wiktor Tkaczyński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Słuchacz

 
88.

Prof. UO dr hab.

Aleksandra Trzcielińska-Polus – Uniwersytet Opolski

Budowa pozycji Polski w aspekcie przystąpienia do strefy euro

 
89.

Prof. dr hab.

Gertruda Uścińska - Uniwersytet Warszawski

Specyfika praw człowieka w Unii Europejskiej

 
90.

Prof. UAM dr hab.

Maciej Walkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Budowa pozycji Polski w aspekcie przystąpienia do strefy euro

 
91.

Prof. dr hab.

Tadeusz Wallas -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
92.

Prof. dr  hab.

Janusz Węc - Uniwersytet Jagielloński

Unia Europejska jako mocarstwo normatywne typu smart Power

 
93.

Prof. dr hab.

Krzysztof Wielecki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Społeczeństwa i kultury europejskie na zakręcie; Polska i Unia Europejska – Quo vadis

 
94.

Prof. dr hab.

Krzysztof Wieczorek - Uniwersytet Śląski

Społeczeństwa i kultury europejskie na zakręcie

 
95.

Prof. dr hab.

Marian Wilk – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi

Unia Europejska wobec narodowych interesów Rosji

 
96.

Prof. UW dr hab.

Jacek Wojnicki  - Uniwersytet Warszawski

Europeizacja Polski a jej relacje dwustronne; Tendencje ku modernizacji administracji publicznej w Europie

 
97.

Prof. dr hab.

Konstanty Adam Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski

Otwarcie Kongresu; Polska i Unia Europejska – Quo vadis; Status prawno-ustrojowy agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej; Otwarcie  Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Zamknięcie Kongresu

 
98.

Prof. UJK dr hab.

Jerzy Zalewski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE

 
99.

Prof. dr hab.

Radosław Zenderowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Relacje między polityką a religią we współczesnej Europie; Procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej -10 lat po wschodnim rozszerzeniu

 
100.

Prof.

Jan Zielonka – Uniwersytet w Oxfordzie

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne; Wykład  dotyczący publikacji pt. Is the  EU Doomed?

 
101.

Prof. UO dr hab.

Krzysztof Zuba - Uniwersytet Opolski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
102.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
103.

Prof. dr hab. 

Katarzyna Żukrowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II; Polska i strefa euro: wyzwania związane z członkostwem

 
104.

Dr hab.

Grzegorz Barth - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Antropologia filozoficzna a fenomenologia i hermeneutyka. Co studia nad człowiekiem i jego światem mogą zaoferować badaniom nad integracją europejską? cz. I i II

 
105.

Dr hab.

Marek Cichocki – Centrum Europejskie Natolin

Polska i Unia Europejska – Quo vadis

 
106.

Dr hab.

Wanda Dugiel - Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie

Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej w wymiarze handlowym. Konsekwencje dla Polski

 
107.

Dr hab.

Włodzimierz Fehler - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego w przestrzeni europejskiej

 
108.

Dr hab.

Rafał Godoń -  Uniwersytet Warszawski

Antropologia filozoficzna a fenomenologia i hermeneutyka. Co studia nad człowiekiem i jego światem mogą zaoferować badaniom nad integracją europejską? cz. I i II

 
109.

Dr hab.

Adam Górski – Uniwersytet Jagielloński

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

 
110.

Dr hab.

Anastazja Gajda – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
111.

Dr hab.

Izabela Janicka -  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rola Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji europejskiej cz. I i II

 
112.

Dr hab.

Danuta Kabat-Rudnicka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Unia Europejska jako demokratyczna federacja państw narodowych? Wyzwania i perspektywy

 
113.

Dr hab.

Andrzej Kapusta - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Zdrowie publiczne i edukacja zdrowotna w Unii Europejskiej

Pobierz abstrakt

 
114.

Dr hab.

Jacek Henryk Kołodziej - Uniwersytet Jagielloński

Wartości europejskie: konteksty, rozumienie, perspektywy

 
115.

Dr hab.

Katarzyna Kołodziejczyk - Uniwersytet Warszawski

Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej w wymiarze handlowym. Konsekwencje dla Polski

 
116.

Dr hab.

Michał Kosman -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rola Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji europejskiej cz. I i II

 
117.

Dr hab.

Tomasz Kownacki -  Uniwersytet Warszawski

Kryzys przywództwa w Europie

 
118.

Dr hab.

Urszula Kurczewska -  Uniwersytet Warszawski

Polska w kontekście instytucjonalno-decyzyjnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenia Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym (wymiar teoretyczny i praktyczny

 
119.

Dr hab.

Agnieszka Legucka -  Akademia Obrony Narodowej

Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
120.

Dr hab.

Andrzej Lisak -  Politechnika Gdańska

Tożsamość europejska a problem racjonalności

 
121.

Dr hab.

Wiesław Lizak - Uniwersytet Warszawski

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
122.

Dr hab.

Sylwia Majkowska-Szulc - Uniwersytet Gdański

Procesy konstytucjonalizacji Unii Europejskiej

 
123.

Dr hab.

Ewa Marciniak -  Uniwersytet Warszawski

Organizacje pozarządowe w procesie edukacji proeuropejskiej

 
124.

Dr hab.

Karina Marczuk - Uniwersytet Warszawski

Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego w przestrzeni europejskiej

 
125.

Dr hab.

Magdalena Musiał-Karg - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Granice w Unii Europejskiej. Między otwartością a bezpieczeństwem

 
126.

Dr hab.

Dariusz Niedźwiedzki - Uniwersytet Jagielloński

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne; Studia europejskie jako przedmiot badań i dydaktyki (polskie i europejskie doświadczenia)

 
127.

Dr hab.

Renata Podgórzańska - Uniwersytet Szczeciński

Kierunki i instrumenty zarządzania Wspólną Polityką  Bezpieczeństwa i Obrony UE (CSDP Governance)

 
128.

Dr hab.

Krystyna Rogaczewska - Uniwersytet Wrocławski

Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II

 
129.

Dr hab.

Joanna Sondel-Cedarmas -  Uniwersytet Jagielloński

Słuchacz

 
130.

Dr hab.

Mariusz Swora – Uniwersytet Jagielloński (były prezes Urzędu Regulacji Energetyki)

Europejska polityka energetyczna – luksus czy konieczność? Geopolityczne i ekonomiczne wyzwania w obszarze energii

 
131.

Dr hab.

Elżbieta Szczot -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
132.

Dr hab.

Krzysztof Szewior - Uniwersytet Warszawski

Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II, Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II

 
133.

Dr hab.

Grzegorz Szulczewski -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tożsamość europejska a problem racjonalności

 
134.

Dr hab.

Robert M. Szwed -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
135.

Dr hab.

Józef Tymanowski – Uniwersytet Warszawski

Prowadzenie spotkania z  dr Rafałem Trzaskowskim Ministrem administracji i cyfryzacji; Kryzys na Ukrainie. Szanse i możliwości jego przezwyciężenia; Polityka wschodnia UE 

 
136.

Dr hab.

Piotr Wawrzyk - Uniwersytet Warszawski

Kryzys przywództwa w Europie; Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce cz. I; Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II; Status prawno-ustrojowy agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 

 
137.

Dr hab.

Aldona Wiktorska-Święcka - Uniwersytet Wrocławski

Idea governance jako nowy standard w zarządzaniu sektorem publicznym; Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II

 
138.

Dr hab.

Marta Witkowska - Uniwersytet Warszawski

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III; Status prawno-ustrojowy agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej; European Democracy in Times of Crisis cz. I i II

 
139.

Dr hab.

Justyna Zając - Uniwersytet Warszawski

Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski cz. I i II; Efektywność polityki UE wobec obszarów sąsiedzkich

 
140.

Dr hab

Jolanta Zombirt - Uniwersytet Jagielloński

Unia Europejska jako mocarstwo normatywne typu smart Power

 
141.

Dr hab

Przemysław Żurawski vel Grajewski - Uniwersytet Łódzki

Stan Unii – perspektywa historyczna

 
142.

Dr hab

Marek Żurek - Uniwersytet Szczeciński

Unia Europejska jako mocarstwo normatywne typu smart Power

 
143.

Dr

Artur Adamczyk - Uniwersytet Warszawski

Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski cz. I i II

 
144.

Ks. dr

Stanisław Adamiak - Uniwersytet Papieski w Rzymie

Relacje między polityką a religią we współczesnej Europie

 
145.

Dr

 Iwetta Andruszkiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Budowa pozycji Polski w aspekcie przystąpienia do strefy euro

 
146.

Dr

Marko Babić - Uniwersytet Warszawski

Europeizacja Polski a jej relacje dwustronne

 

147.

Dr

David J. Bailey - University of Birmingham

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. I

 
148.

Dr

Magdalena Bainczyk - Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie

Plakat naukowy pt. Sąd konstytucyjny jako podmiot współkształtujący warunki uczestnictwa państwa członkowskiego w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza

 
149.

Dr

Grzegorz Balawajder - Uniwersytet Opolski

Unia dla polityków czy dla obywateli? - swoboda przemieszczania się i jej konsekwencje społeczno-prawne

 
150.

Dr

Alina Bałczyńska-Kosman - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Integracja wielu prędkości w post – kryzysowej Unii Europejskiej

 
151.

Dr

Adam Barabasz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji europejskiej cz. I i II

 
152.

Dr

Henryk Binkowski -  Akademia Obrony Narodowej

Słuchacz

 
153.

Dr

Przemysław Biskup – Uniwersytet Warszawski

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III

 
154.

Dr

Bartosz Bojarczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Unia Europejska w percepcji społeczności międzynarodowej

 
155.

Dr

Izolda Bokszczanin - Uniwersytet Warszawski

Tendencje ku modernizacji administracji publicznej w Europie

 
156.

Dr

Małgorzata Bonikowska -  Centrum Stosunków Międzynarodowych, partner w Ośrodku Dialogu i Analiz THINKTANK

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
157.

Dr

Kazimierz Borkowski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE

 
158.

Dr

Paweł J. Borkowski - Uniwersytet Warszawski

Unia Europejska jako demokratyczna federacja państw narodowych? Wyzwania i perspektywy; Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II

 
159.

Dr

Karolina Borońska-Hryniewiecka - Uniwersytet Wrocławski

European Democracy in Times of Crisis cz. I i II

 
160.

Dr

Michał Brzeziński - Uniwersytet Warszawski

Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego w przestrzeni europejskiej

 
161.

Dr

Olga Brzezińska - Uniwersytet Jagielloński

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
162.

Dr

Agnieszka Bryc - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Unia Europejska w percepcji społeczności międzynarodowej; Polityka wschodnia UE 

 
163.

Dr

Lech Buczek -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
164.

Dr

Piotr Burgoński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Relacje między polityką a religią we współczesnej Europie; Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce cz. I i II

 
165.

Dr  

Maciej Cesarz – Uniwersytet Wrocławski

Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen

 
166.

Dr

Błażej Choroś - Uniwersytet Opolski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
167.

Dr

Agnieszka Cianciara -  Polaka Akademia Nauk

Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
168.

Dr

Sławomir Czapnik - Uniwersytet Opolski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
169.

Dr

Rafał Czekaj -  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Słuchacz

 
170.

Dr

Paweł Czerpak -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
171.

Dr

Jarosław Czub - Uniwersytet Warszawski

Status prawno-ustrojowy agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej; Zorganizowane grupy interesu w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej

 
172.

Dr

Henryka Mościcka-Dendys - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Otwarcie Kongresu

 
173.

Dr

Spasimir Domaradzki -  Uczelnia Łazarskiego

Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych

 
174.

Dr

Marlena Drygiel -  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Efektywność polityki UE wobec obszarów sąsiedzkich

 
175.

Dr

Tomasz Dubowski -  Uniwersytet w Białymstoku

Granice w Unii Europejskiej. Między otwartością a bezpieczeństwem

 
176.

Dr

Renata Duda - Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
177.

Dr

Andrzej Dumała - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Status prawno-ustrojowy agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

 
178.

Dr

Małgorzata Dziembała - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wyzwania wybranych polityk unijnych w perspektywie 2020

 
179.

Dr

Krzysztof Fedorowicz - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Europa-Armenia

 
180.

Dr

Paweł Frankowski - Uniwersytet Jagielloński

Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej UE, polityki rozszerzenia UE i europejskiej polityki sąsiedztwa; Efektywność polityki UE wobec obszarów sąsiedzkich

 
181.

Dr

Grażyna Gadomska -  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Słuchacz

 
182.

Dr

Wojciech Gagatek -  Uniwersytet Warszawski

Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II; Pozycjonowanie stanowisk partii politycznych na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego; European Democracy in Times of Crisis cz. I

 
183.

Dr

Marcin Galent - Uniwersytet Jagielloński

Kultura w procesach integracji europejskiej

 
184.

Dr

Bożena Gierat–Bieroń - Uniwersytet Jagielloński

Kultura w procesach integracji europejskiej

 
185.

Dr

Michał Gierycz -  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wartości europejskie: konteksty, rozumienie, perspektywy

 
186.

Dr

Justyna Godlewska-Szyrkowa - Uniwersytet Warszawski

Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen

 
187.

Dr

Magdalena Góra - Uniwersytet Jagielloński

Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej UE, polityki rozszerzenia UE i europejskiej polityki sąsiedztwa

 
188.

Dr

Małgorzata Grącik-Zajączkowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej w wymiarze handlowym. Konsekwencje dla Polski

 
189.

Dr

Robert Grochowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Medialnej

Wizerunek Unii Europejskiej w przekazach medialnych

 
190.

Dr

Joanna Grzela - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Unia Europejska wobec problemów Dalekiej Północy

 
191.

Dr

Agnieszka Grzelak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
192.

Dr

Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pozycjonowanie stanowisk partii politycznych na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
193.

Dr

Isabelle Hertner - University of Birmingham

The European Leadership, its Agenda, Political Parties and Voters

 
194.

Dr

Michael Holmes - Liverpool Hope University

The European Leadership, its Agenda, Political Parties and Voters; European Democracy in Times of Crisis cz. I i II

 
195.

Dr

Ihor Hurak -  Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
196.

Dr

Piotr Idczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wspólna Polityka Rolna - dekada polskich doświadczeń

 
197.

Dr

Jarosław Jańczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II

 
198.

Dr

Aleksandra Jarczewska - Uniwersytet Warszawski

Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej w wymiarze handlowym. Konsekwencje dla Polski

199.

Dr

Marta Jas-Koziarkiewicz - Uniwersytet Warszawski

Kultura w procesach integracji europejskiej; Wizerunek Unii Europejskiej w przekazach medialnych

200.

Dr

Adam Jaskulski -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
201.

Dr

Małgorzata Kaczorowska - Uniwersytet Warszawski

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. I, II i III

 
202.

Dr

Paweł Kaleta – Parlament Europejski

European Democracy in Times of Crisis cz. I i II; Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III

 
203.

Dr

Tomasz Kamiński - Uniwersytet Łódzki

Unia Europejska – Chińska Republika Ludowa: strategiczne partnerstwo bez partnerstwa?

204.

Dr

Andrzej Karalus -  Politechnika Gdańska

Tożsamość europejska a problem racjonalności

 

 
205.

Dr

Dominika Kasprowicz – Uniwersytet Pedagogicznego w Krakowie

Pozycjonowanie stanowisk partii politycznych na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego

206.

Dr

Piotr Klatta -  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Integracja wielu prędkości w post – kryzysowej Unii Europejskiej

207.

Dr

Marcin Kleinowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Arminiusz na emeryturze? Dekada polsko-niemieckich doświadczeń w zjednoczonej Europie

 
208.

Dr

Monika Klimowicz - Uniwersytet Wrocławski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II; Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II

 
209.

Dr

Agnieszka Knade-Plaskacz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Procesy konstytucjonalizacji Unii Europejskiej

 
210.

Dr

Natalia Kohtamaki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Oblicza tożsamości europejskiej

 
211.

Dr

Marcin Kosienkowski -  Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej -10 lat po wschodnim rozszerzeniu

 
212.

Dr

Beata Kosowska-Gąstoł - Uniwersytet Jagielloński

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III

 
213.

Dr

Krzysztof Koźbiał -  Uniwersytet Jagielloński

Zagadnienia tożsamości i identyfikacji w Europie

 
214.

Dr

Ireneusz Kraś - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Budowa pozycji Polski w aspekcie przystąpienia do strefy euro; Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
215.

Dr

Andre Krouwel - Free Univeristy of Amsterdam

The European Leadership, its Agenda, Political Parties and Voters

 
216.

Dr

Renata Król-Mazur - Uniwersytet Jagielloński

Europa-Armenia

 
217.

Dr

Aleksandra Kruk -  Uniwersytet Zielonogórski

Rola Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji europejskiej cz. I i II

 
218.

Dr

Edyta Krzysztofik -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
219.

Dr

Krzysztof Księżopolski - Uniwersytet Warszawski

Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II

 
220.

Dr

Paweł Kubicki -  Uniwersytet Jagielloński

Słuchacz

 
221.

Dr

Tomasz Kubin -  Uniwersytet Śląski w Katowicach

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
222.

Dr

Erol Külahci - Free University Brussels

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. I

 
223.

Dr

Radosław Kupczyk - Uniwersytet Wrocławski

Perspektywy EU jako kreatora bezpieczeństwa ekonomicznego

 
224.

Dr

Aleksandra Kusztal - Uniwersytet Opolski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
225.

Dr

Elżbieta Kużelewska - Uniwersytet w Białymstoku

Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II; Granice w Unii Europejskiej. Między otwartością a bezpieczeństwem

 
226.

Dr

Adam Lelonek - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Niedoceniani orędownicy - stosunki Unii Europejskiej ze Wschodem oczami młodego pokolenia

 
227.

Dr

Elżbieta Lesiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Integracja wielu prędkości w post – kryzysowej Unii Europejskiej

 
228.

Dr

Agata Ludera- Ruszel - Uniwersytet Rzeszowski

Wyzwania wybranych polityk unijnych w perspektywie 2020

 
229.

Dr

Kamil Ławniczak -  Uniwersytet Warszawski

Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej

 
230.

Dr

Andrzej Łupina - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
231.

Dr

Anita Majchrowska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdrowie publiczne i edukacja zdrowotna w Unii Europejskiej

 
232.

Dr

Tomasz Marcinkowski -  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Integracja wielu prędkości w post – kryzysowej Unii Europejskiej

 
233.

Dr

Justyna Miecznikowska - Uniwersytet Warszawski

Europeizacja Polski a jej relacje dwustronne; Relacje między polityką a religią we współczesnej Europie; Wspólna Polityka Rolna - dekada polskich doświadczeń

 
234.

Dr

Dominika Mikucka-Wójtowicz -  Uniwersytet Jagielloński

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III

 
235.

Dr

Andżelika Mirska -  Uniwersytet Warszawski

Tendencje ku modernizacji administracji publicznej w Europie

 
236.

Dr

Justyna Misiągiewicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski cz. I i II

 
237.

Dr

Małgorzata Mizerska-Wrotkowska - Uniwersytet Warszawski

Europeizacja Polski a jej relacje dwustronne

 
238.

Dr

Łukasz Młyńczyk -  Uniwersytet Zielonogórski

Z metodologicznych problemów badań nad funkcjonowaniem UE w systemie globalnego kapitalizmu i multikulturowej cywilizacji

 
239.

Dr

Magdalena Molendowska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Unia Europejska jako demokratyczna federacja państw narodowych? Wyzwania i perspektywy

 
240.

Dr

Sylwia Mrozowska -  Uniwersytet Gdański

Polska w kontekście instytucjonalno-decyzyjnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenia Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym (wymiar teoretyczny i praktyczny)

 
241.

Dr

Wojciech Musiał - Uniwersytet Jagielloński

Z metodologicznych problemów badań nad funkcjonowaniem UE w systemie globalnego kapitalizmu i multikulturowej cywilizacji

 
242.

Dr

Ida Musiałkowska -  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wpływ polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionalny w Polsce

 
243.

Dr

Jadwiga Nadolska - Uniwersytet Warszawski

Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II

 
244.

Dr

Mirosław Natanek -  Uniwersytet Jagielloński

Zagadnienia tożsamości i identyfikacji w Europie

 
245.

Dr

Artur Niedźwiecki - Uniwersytet Łódzki

Arminiusz na emeryturze? Dekada polsko-niemieckich doświadczeń w zjednoczonej Europie; Plakat naukowy pt. Pomiędzy Centrum a Peryferiami Integracji Europejskiej? Dziesięć lat Polski w systemie UE

 
246.

Dr

Paweł Nieczuja-Ostrowski - Akademia Pomorska w Słupsku

Europa-Armenia

 
247.

Dr

Konrad Niklewicz – Instytut Obywatelski

Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III

 
248.

Dr

Agnieszka Nitszke -   Uniwersytet Jagielloński

Rola Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji europejskiej cz. I i II

 
249.

Dr

Michał Nowakowski - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Zdrowie publiczne i edukacja zdrowotna w Unii Europejskiej

Pobierz abstrakt

 
250.

Dr

Anna Ogonowska -  Uniwersytet Warszawski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
251.

Dr

Paweł Olszewski – Polska Akademia Nauk

Oblicza tożsamości europejskiej; Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
252.

Dr

Olaf Osica – Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

Europejska polityka energetyczna – luksus czy konieczność? Geopolityczne i ekonomiczne wyzwania w obszarze energii

 
253.

Dr

Anna Pacześniak - Uniwersytet Wrocławski

Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II; Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II i III

 
254.

Ks. dr

Piotr Pasterczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Antropologia filozoficzna a fenomenologia i hermeneutyka. Co studia nad człowiekiem i jego światem mogą zaoferować badaniom nad integracją europejską? cz. I i II

 
255.

Dr

Natalia Pavlikha -  Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki

Kryzys na Ukrainie. Szanse i możliwości jego przezwyciężenia

 
256.

Dr

Bożena Pera - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej w wymiarze handlowym. Konsekwencje dla Polski

 
257.

Dr

Michał Piechowicz -  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polska w kontekście instytucjonalno-decyzyjnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenia Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym (wymiar teoretyczny i praktyczny

 
258.

Dr

Agnieszka Piekutowska – Uniwersytet w Białymstoku

Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen Granice w Unii Europejskiej. Między otwartością a bezpieczeństwem

 
259.

Dr

Beata Piskorska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Oblicza tożsamości europejskiej Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
260.

Dr

Monika Poboży -  Uniwersytet Warszawski

Status prawno-ustrojowy agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

 
261.

Dr

Monika Potkańska – Uniwersytet Szczeciński

Kierunki i instrumenty zarządzania Wspólną Polityką  Bezpieczeństwa i Obrony UE (CSDP Governance)

 
262.

Dr

Radosław Potorski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II

 
263.

Dr

Grzegorz Pożarlik -  Uniwersytet Jagielloński

Wartości europejskie: konteksty, rozumienie, perspektywy

 
264.

Dr

Kamila Pronińska - Uniwersytet Warszawski

Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II

 
265.

Dr

Katarzyna Radzik-Maruszak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tendencje ku modernizacji administracji publicznej w Europie

 
266.

Dr

Maciej Raś -  Uniwersytet Warszawski

Efektywność polityki UE wobec obszarów sąsiedzkich

 
267.

Dr

Marcin Rebes -  Uniwersytet Jagielloński

Antropologia filozoficzna a fenomenologia i hermeneutyka. Co studia nad człowiekiem i jego światem mogą zaoferować badaniom nad integracją europejską? cz. I i II

 
268.

Dr

Rafał Riedel - Uniwersytet Opolski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II; Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II

 
269.

Płk. rez. dr inż.

Paweł Rodzoś - Wyższa Szkoła Collegium Balticum

Kierunki i instrumenty zarządzania Wspólną Polityką  Bezpieczeństwa i Obrony UE (CSDP Governance)

 
270.

Dr

Dr Patrycja Rozbicka - Ruhr-Uniwersytet Bochum

Pozycjonowanie stanowisk partii politycznych na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
271.

Dr

Mariusz Ruszel – Politechnika Rzeszowska

Wyzwania wybranych polityk unijnych w perspektywie 2020

 
272.

Dr

Joanna Ryszka - Uniwersytet Opolski

Unia dla polityków czy dla obywateli? - swoboda przemieszczania się i jej konsekwencje społeczno-prawne

 
273.

Dr

Arkadiusz Sekściński -  Uniwersytet Warszawski

Europejska polityka energetyczna – czy możemy osiągnąć jedność w różnorodności?

 
274.

Dr

Joanna Skoczek – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej UE, polityki rozszerzenia UE i europejskiej polityki sąsiedztwa

 
275.

Dr

Anna Skolimowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Europeizacja Polski a jej relacje dwustronne; Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej

 
276.

Dr

Anna Skrzypek - Foundation for European Progressive Studies

The European Leadership, its Agenda, Political Parties and Voters; Rola partii politycznych w procesie integracji europejskiej cz. II I III

 
277.

Dr

Irma Słomczyńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Efektywność polityki UE wobec obszarów sąsiedzkich

 
278.

Dr

Michał Słowikowski - Uniwersytet Łódzki

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
279.

Dr

Katarzyna Smyk – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Budowa pozycji Polski w aspekcie przystąpienia do strefy euro

 
280.

Dr

Małgorzata Soja -  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
281.

Dr

Anna Sroka -  Uniwersytet Warszawski

Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej - Quo vadis; European Democracy in Times of Crisis cz. I i II

 
282.

Dr

Katarzyna Stachurska-Szcześniak - Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej

Wyzwania wybranych polityk unijnych w perspektywie 2020

 
283.

Dr

Tomasz Stępniewski - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Unia Europejska i Unia Eurazjatycka - kooperacja czy konfrontacja?

 
284.

Dr

Renata Strachowska - Dyrektor Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej (panel ekspercki)

 
285.

Dr

Joanna Stryjek -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polska i strefa euro: wyzwania związane z członkostwem

 
286.

Dr

Monika Sus - Uniwersytet Wrocławski

Dobre praktyki w edukacji europeistycznej cz. I i II; Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej UE, polityki rozszerzenia UE i europejskiej polityki sąsiedztwa

 
287.

Dr

Ewa Synowiec -  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Otwarcie Kongresu

 
288.

Dr

Andrzej Szabaciuk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Unia Europejska i Unia Eurazjatycka - kooperacja czy konfrontacja?

 
289.

Dr

Anna Szachoń-Pszenny - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen

 
290.

Dr

Andrzej Szeptycki - Uniwersytet Warszawski

Geohistoria cz. I i II

 
291.

Dr

Monika Szkarłat -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wyzwania wybranych polityk unijnych w perspektywie 2020

 
292.

Dr

Agnieszka Szumigalska - Uniwersytet Wrocławski

Relacje między polityką a religią we współczesnej Europie

 
293.

Dr

Jolanta Szymańska -  Uniwersytet Warszawski

Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Zorganizowane grupy interesu w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej

 
294.

Dr

Adam Szymański - Uniwersytet Warszawski

Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski cz. I i II

 
295.

Dr

Paweł Ścigaj -  Uniwersytet Jagielloński

Z metodologicznych problemów badań nad funkcjonowaniem UE w systemie globalnego kapitalizmu i multikulturowej cywilizacji

 
296.

Dr

Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński

Idea governance jako nowy standard w zarządzaniu sektorem publicznym

 
297.

Dr

Katarzyna Tarnawska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Polska w kontekście instytucjonalno-decyzyjnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenia Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym (wymiar teoretyczny i praktyczny

 
298.

Dr

Filip Tereszkiewicz - Politechnika Opolska

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II; Unia dla polityków czy dla obywateli? - swoboda przemieszczania się i jej konsekwencje społeczno-prawne

 
299.

Dr

Magdalena Tomala - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Unia Europejska wobec problemów Dalekiej Północy

 
300.

Dr

Krzysztof Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski

Dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego w przestrzeni europejskiej

 
301.

Dr

Mikołaj Tomaszyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słuchacz

 
302.

Dr

Piotr Tosiek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Status prawno-ustrojowy agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej cz. I i II

 
303.

Dr

Bartłomiej H. Toszek - Uniwersytet Szczeciński

Idea governance jako nowy standard w zarządzaniu sektorem publicznym

 
304.

Dr

Monika Trojanowska-Strzęboszewska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen

 
305.

Dr

Rafał Trzaskowski – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wykład  pt. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na zmiany w polskiej administracji

 
306.

Dr

Paweł Turczyński - Uniwersytet Wrocławski

Perspektywy EU jako kreatora bezpieczeństwa ekonomicznego

 
307.

Dr

Anna Visvizi –Instytut Europy Środkowo-Wschodniej & DEREE – The American College of Greece

Polska i strefa euro: wyzwania związane z członkostwem; Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej

 
308.

Dr

Marta Walak -  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Podmiotowość Polski na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej – wymiana efektów badań nad realizacją polskich interesów na pograniczu Unii Europejskiej i Europy Wschodniej w warunkach restytucji polityki imperialnej Rosji cz. I i II; Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
309.

Dr

Witold Waszczykowski – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Okrągły stół - debata nt.: Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
310.

Dr

Anna Wierzchowska – Uniwersytet Warszawski

Kryzys Przywództwa w Europie

 
311.

Dr

Małgorzata Winiarska-Brodowska - Uniwersytet Jagielloński

Wizerunek Unii Europejskiej w przekazach medialnych; Plakat naukowy pt. Wizerunek Unii Europejskiej; Plakat naukowy pt. Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej

 
312.

Dr

Agata Włodkowska-Bagan - Akademia Obrony Narodowej

Unia Europejska w percepcji społeczności międzynarodowej; Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
313.

Dr

Luiza Wojnicz - Uniwersytet Szczeciński

Kierunki i instrumenty zarządzania Wspólną Polityką  Bezpieczeństwa i Obrony UE (CSDP Governance)

 
314.

Dr

Jakub Wódka - Polska Akademia Nauk

Stosunki Turcji z Unią Europejską – rola Polski cz. I i II

 
315.

Dr

Anna Wróbel – Uniwersytet Warszawski

Unia Europejska – Chińska Republika Ludowa: strategiczne partnerstwo bez partnerstwa?

 
316.

Dr

Marcin Zaborowski - Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Europejska polityka energetyczna – luksus czy konieczność? Geopolityczne i ekonomiczne wyzwania w obszarze energii

 
317.

Dr

Kamil Zajączkowski - Uniwersytet Warszawski

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
318.

Dr

Łukasz Zamęcki – Uniwersytet Warszawski

Unia Europejska – Chińska Republika Ludowa: strategiczne partnerstwo bez partnerstwa?

 
319.

Dr

Agnieszka Zaremba – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słuchacz

 
320.

Dr

Kinga Zdunek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdrowie publiczne i edukacja zdrowotna w Unii Europejskiej

Pobierz abstrakt

 
321.

Dr

Aleksandra Zięba - Uniwersytet Warszawski

Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego w przestrzeni europejskiej

 
322.

Dr

Krzysztof Żarna – Uniwersytet Rzeszowski

Zagadnienia tożsamości i identyfikacji w Europie

 
323.

Mgr

Magdalena Acewicz – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
324.

Mgr

Sylwia Arasiewicz-Dulnik - Politechnika Warszawska

Unia Europejska wobec problemów Dalekiej Północy

 
325.

Mgr

Mgr Marta Babicz -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
326.  

Oriol Bartomeus - Autonomous University of Barcelona

The European Leadership, its Agenda, Political Parties and Voters

 
327.

Mgr

Krzysztof Bednarek -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
328.

Mgr

Anna Biernacka-Rygiel - Uniwersytet Warszawski

Administracja publiczna w Europie

 
329.

Mgr

Alina Bomba - Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
330.

Mgr

Christoph Brela - Uniwersytet Opolski

Arminiusz na emeryturze? Dekada polsko-niemieckich doświadczeń w zjednoczonej Europie

 
331.

Mgr

Anna Brzezińska-Rybicka - Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej (panel ekspercki)  

 
332.

Mgr

Agata Budzyńska -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
333.

Mgr

Karol Cienkus -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
334.

Mgr

Adam Cwetsch -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
335.

Mgr

Aleksandra Daniluk -  Uniwersytet Warszawski

Polityka wschodnia UE

 
336.

Mgr

Adam Dąbrowski - Uniwersytet Warszawski

Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
337.

Mgr

Marta Dobrzycka -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wpływ polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionalny w Polsce

 
338.

Mgr

Szymon Drabczyk - Politechnika Warszawska

Unia Europejska wobec problemów Dalekiej Północy

 
339.

Mgr

Monika Duchnowska -  Uczelnia Jańskiego w Łomży

Wpływ polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionalny w Polsce

 
340.

Mgr

Rafał Dymek -  Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Organizacje pozarządowe w procesie edukacji proeuropejskiej

 
341.

Mgr

Olga Dzilińska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Autonomia regulacyjna Unii Europejskiej

 
342.

Mgr

Izabela Ejtel -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Słuchacz

 
343.

Mgr  

Marcin Flieger - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej (panel ekspercki)

 
344.

Mgr

Ewa Florkiewicz -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
345.

Mgr

Marta Gałązka -  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej -10 lat po wschodnim rozszerzeniu

 
346.

Mgr

Marek Garlicki - Uniwersytet Warszawski

Europejska polityka energetyczna – czy możemy osiągnąć jedność w różnorodności?

 
347.

Mgr

Kamil Giemza -  Uniwersytet Warszawski

Wspólna Polityka Rolna - dekada polskich doświadczeń

 
348.

Mgr

Magdalena Gniadzik - Uniwersytet Warszawski

Procesy konstytucjonalizacji Unii Europejskiej

 
349.

Mgr

Joanna Jancz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wizerunek Unii Europejskiej w przekazach medialnych

 
350.

Mgr

Adam Janczak -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Europejska polityka energetyczna – czy możemy osiągnąć jedność w różnorodności?

 
351.

Mgr

Karolina Janiak -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
352.

Mgr

Nikola Janusek-Krysińska -  Uniwersytet Opolski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
353.

Mgr

Dorota Jarema -  Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
354.

Mgr

Kamil Jaworski -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
355.

Mgr

Dorota Jurkiewicz–Eckert - Uniwersytet Warszawski

Procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej -10 lat po wschodnim rozszerzeniu

 
356.

Mgr

Jerzy Kacała -  Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
357.

Mgr

Jarosław Kalinowski – Parlament Europejski

Okrągły stół - debata nt.: Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
358.

Mgr

Małgorzata Kałużyńska - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Unia dla polityków czy dla obywateli? - swoboda przemieszczania się i jej konsekwencje społeczno-prawne

 
359.

Mgr

Ewa Kapuścińska-Książek -  Uniwersytet Opolski

Zagadnienia tożsamości i identyfikacji w Europie

 
360.

Mgr

Paweł Karbownik - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Integracja wielu prędkości w post – kryzysowej Unii Europejskiej

 
361.

Mgr

Julita Karwacka -  Uniwersytet Warszawski

Polityka wschodnia UE

 
362.

Mgr

Martyna Karwowska - Uniwersytet Warszawski

Słuchacz

 
363.

Mgr

Iwona Kasprzyk-Młynarczyk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wpływ polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionalny w Polsce

 
364.

Mgr

Adam Kirpsza - Uniwersytet Jagielloński

Unia Europejska jako mocarstwo normatywne typu smart Power; Wartości europejskie: konteksty, rozumienie, perspektywy

 
365.

Mgr

Teodora Konach -  Uniwersytet Jagielloński

Europejska polityka energetyczna – czy możemy osiągnąć jedność w różnorodności?

 
366.

Mgr

Aleksandra Korczyc - Politechnika Wrocławska

Polityka agraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
367.

Mgr

Piotr Kraśnicki -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
368.

Mgr

Tomasz Krawczyk – Colegium Europejskie Natolin

Arminiusz na emeryturze? Dekada polsko-niemieckich doświadczeń w zjednoczonej Europie

 
369.

Mgr

Malwina Księżniakiewicz -  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji europejskiej cz. I i II

 
370.

Mgr

Paweł Aleksander Kupis -  Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
371.

Mgr

Marcin Kwasowski -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej w wymiarze handlowym. Konsekwencje dla Polski

 
372.

Mgr

Monika Langiewicz - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
373.

Mgr

Andrzej Liulkowski - Uniwersytet Łódzki

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
374.

Mgr

Ilona Łukaszuk - Uniwersytet Warszawski

Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce cz. I i II

 
375.

Mgr

Marta Makowska -  Uniwersytet Warszawski

Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka eurosceptycyzmu cz. I i II

 
376.

Mgr

Adrian Markiewicz -  Społeczna Akademia Nauk

Słuchacz

 
377.

Mgr

Anna Masłoń-Oracz –  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
378.

Mgr

Stanisław Matsumoto – Koło Naukowe Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

Administracja publiczna w Europie

 
379.

Mgr

Jędrzej Maśnicki - Uniwersytet Warszawski

Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce cz. I i II

 
380.

Mgr

Omenaa Mensah – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
381.

Mgr

Iwona Miedzińska - Uniwersytet Warszawski

Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce cz. I i II

 
382.

Mgr

Janusz Korwin-Mikke – Parlament Europejski

Okrągły stół - debata nt.: Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
383.

Mgr

Monika Morawiecka – Dyrektor Departamentu ds. Strategii Polskiej Grupy Energetycznej

Europejska polityka energetyczna – luksus czy konieczność? Geopolityczne i ekonomiczne wyzwania w obszarze energii

 
384.

Mgr

Krzysztof Mrozek -  Fundacja im. Stefana Batorego

Organizacje pozarządowe w procesie edukacji proeuropejskiej

 
385.

Mgr

Piotr Mszyca -  Uniwersytet Szczeciński

Niedoceniani orędownicy – stosunki Unii Europejskiej ze Wschodem oczami młodego pokolenia

 
386.

Mgr

Jagna Mucha - Uniwersytet Warszawski

Procesy konstytucjonalizacji Unii Europejskiej

 
387.

Mgr

Wojciech Mucha - Uniwersytet Wrocławski

Idea governance jako nowy standard w zarządzaniu sektorem publicznym

 
388.

Mgr

Sławomir Niedźwiecki -  Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
389.

Mgr

Radosław Nowak - Uniwersytet Wrocławski

Idea governance jako nowy standard w zarządzaniu sektorem publicznym

 
390.

Mgr

Marcin Ociepa -  Uniwersytet Opolski

Kryzys przywództwa w Europie

 
391.

Mgr

Tomasz Olejarz - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Unia Europejska i Unia Eurazjatycka - kooperacja czy konfrontacja?

 
392.

Mgr

Bogusław Olszewski -  Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
393.

Mgr

Karolina Ostrzyniewska -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
394.

Mgr

Barbara Panciszko -  Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
395.

Mgr

Agnieszka Parol - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen

 
396.

Mgr

Kazimierz Pawlik -  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej -10 lat po wschodnim rozszerzeniu

 
397.

Mgr

Paulina Pietrowiak – Uniwersytet Warszawski

Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski

 
398.

Mgr

Maja Pilecka -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
399.

Mgr

Anna Pogwizd - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
400.

Mgr

Agnieszka Pomaska – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Otwarcie Kongresu

 
401.

Mgr

Marta Rodziewicz - Uniwersytet Łódzki

Europa Środkowa i Wschodnia: Perspektywy modernizacji systemów politycznych, gospodarek i społeczeństw cz. I i II

 
402.

Mgr

Marta Rojewska -  Uniwersytet Warszawski

Słuchacz

 
403.

Mgr

Arkadiusz Rosiński -  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Przydatność konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej

 
404.

Mgr

Joanna Rutkowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego; Uniwersytet Warszawski

Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej (panel ekspercki)

 
405.

Mgr

Jacek Ryba -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wpływ polityki spójności w latach 2007-2013 na rozwój regionalny w Polsce

 
406.

Mgr

Paweł Ryglewicz -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
407.

Mgr

Aleksandra Saczuk - Uniwersytet Warszawski

Polska w kontekście instytucjonalno-decyzyjnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenia Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym (wymiar teoretyczny i praktyczny

 
408.

Mgr

Sylwia Serwońska -  Uniwersytet Szczeciński

Kierunki i instrumenty zarządzania Wspólną Polityką  Bezpieczeństwa i Obrony UE

 
409.

Mgr

Michał Siekierka -  Uniwersytet Wrocławski

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym cz. I i II

 
410.

Mgr

Klaudia Siewier -  Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych cz. I i II

 
411.

Mgr

Małgorzata Smutek -  Uniwersytet Warszawski

Słuchacz

 
412.

Mgr

Martyna Sońta -  Uniwersytet Wrocławski

Zagadnienia tożsamości i identyfikacji w Europie

 
413.

Mgr

Paweł Stawarz -  Uniwersytet Warszawski

Polityka wschodnia UE

 
414.

Mgr

Natasza Styczyńska - Uniwersytet Jagielloński

Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej UE, polityki rozszerzenia UE i europejskiej polityki sąsiedztwa

 
415.

Mgr

Michał Szczegielniak - Uniwersytet Warszawski

Administracja publiczna w Europie

 
416.

Mgr

Paweł Szewczyk - Uniwersytet Opolski

Unia dla polityków czy dla obywateli? - swoboda przemieszczania się i jej konsekwencje społeczno-prawne

 
417.

Mgr

Piotr Szlagowski – Dyrektor Departamenty Regulacji Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa

Europejska polityka energetyczna – luksus czy konieczność? Geopolityczne i ekonomiczne wyzwania w obszarze energii

 
418.

Mgr

Daria Tworek - Uniwersytet Warszawski

Europa bez granic, czyli rozwój transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej (panel ekspercki)

 
419.

Mgr

Marcin Waszak - Uniwersytet Warszawski

Administracja publiczna w Europie

 
420.

Mgr

Justyna Wiśniewska - Uniwersytet Warszawski

Administracja publiczna w Europie

 
421.

Mgr

Lidia Wojtal – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
422.

Mgr

Paweł Zalewski – Platforma Obywatelska

Okrągły stół - debata nt.: Ocena członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 
423.

Mgr

Wiesława Załoga -  Wojskowa Akademia Techniczna

Zorganizowane grupy interesu w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej

 
424.

Mgr

Marcin Zgiep - Uniwersytet Warszawski

Administracja publiczna w Europie

 
425.

Mgr

Sylwia Zielińska – Uniwersytet Szczeciński

Słuchacz

 
426.

Mgr

Joanna Ziółkowska - Centrum Europejskie Natolin

Polityki europejskie w dobie zmian integracji europejskiej cz. I i II

 
427.

Mgr

Marcin Zubek - Uniwersytet Jagielloński

Legitymizacja i kontestacja polityki zagranicznej UE, polityki rozszerzenia UE i europejskiej polityki sąsiedztwa

 
428.

 

Paulina Chwastek - Uniwersytet Warszawski

Niedoceniani orędownicy - stosunki Unii Europejskiej ze Wschodem oczami młodego pokolenia

 
429.  

Kinga Hodór -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
430.  

Justyna Kamińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plakat naukowy pt. Ewolucja Lubelszczyzny w UE

 
431.  

Robert Karasiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plakat naukowy pt. Ewolucja Lubelszczyzny w UE

 
432.  

Mateusz Kieferling -  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Słuchacz

 
433.

 

Tarnu Kross - Collegium Civitas

Niedoceniani orędownicy - stosunki Unii Europejskiej ze Wschodem oczami młodego pokolenia

 
434.  

Kamil Kulczyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plakat naukowy pt. Ewolucja Lubelszczyzny w UE

 
435.  

Magdalena Kuska - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Niedoceniani orędownicy - stosunki Unii Europejskiej ze Wschodem oczami młodego pokolenia

 
436.  

Krzysztof Łobodziński -  Uniwersytet Łódzki

Słuchacz

 
437.  

Ernest Michałowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
438.  

Marta Miedzińska - Uniwersytet Warszawski

Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce cz. I i II

 
439.  

Patrycja Rusek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plakat naukowy pt. Ewolucja Lubelszczyzny w UE

 
440.  

Kamil Smogorzewski - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Niedoceniani orędownicy - stosunki Unii Europejskiej ze Wschodem oczami młodego pokolenia

 
441.  

Aleksandra Spalińska -  Uniwersytet Warszawski

Polityka wschodnia UE

 
442.  

Katarzyna Stachyra -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słuchacz

 
443.  

Justyna Zyśko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plakat naukowy pt. Ewolucja Lubelszczyzny w UE

 

 

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa