Sponsorzy:

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Partnerzy:

 

 

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa