Rada Programowa

W skład Rady Programowej wchodzą:

 • Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk - Przewodniczący Rady Programowej Kongresu - Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 • Prof. dr hab. Wiesław Bokajło - Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski

 • Prof. UAM dr hab. Zbigniew Czachór - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Józef Fiszer - Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

 • Prof. UW dr hab. Wojciech Jakubowski - Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 • Prof. UŁ dr hab. Stanisław Konopacki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

 • Prof. dr hab. Artur Kuś - Instytut Europeistyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Prof. dr hab. Ewa Latoszek - Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa

 • Prof. dr hab. Zdzisław Mach - Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

 • Prof. UW dr hab. Dariusz Milczarek - Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski

 • Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki - Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

 • Prof. dr hab. Artur Nowak - Far - Katedra Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Marek Pietraś - Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 • Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski - Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński

 • Dr hab. Józef Tymanowski - Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski

 • Prof. dr hab. Radosław Zenderowski - Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa