Organizator:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatorzy:

Instytut Europeistyki
Uniwersytetu Warszawskiego


.........................................................................................................................................................................................

Centrum Europejskie
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Europeistyki
Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego

Instytut Europeistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Europeistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta
Szkoły Głównej Handlowej

 

Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza    w Poznaniu

Wydział Politologii
Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej

 

Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk