Komitet Organizacyjny

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

 • Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 • Dr hab. Józef Tymanowski - Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 • Dr Justyna Miecznikowska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 • Mgr Paweł Stawarz - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 • Dr Kamil Ławniczak

 • Dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska

 • Dr Jadwiga Nadolska

 • Dr Jolanta Szymańska

 • Dr Łukasz Zamęcki

 • Mgr Ewa Ciesielska

 • Mgr Aleksandra Daniluk

 • Mgr Julita Karwacka

 • Mgr Anna Olejniczak

 • Mgr Marta Rojewska

 • Mgr Małgorzata Smutek

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa