Komitet Honorowy

W skład Komitetu Honorowego wchodzą:

 • Prof. dr hab. Marcin Pałys - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego - Przewodniczący Komitetu Honorowego

 • Lech Wałęsa - Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995

 • Prof. dr hab. Jerzy Buzek - Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Przewodniczący Konferencja Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

 • Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej

 • Radosław Sikorski - Miinister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dr Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dr Rafał Trzaskowski - Minister administracji i cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dr Mikołaj Dowgielewicz - Wicegubernator Banku Rozwoju Rady Europy

 • Dr Ewa Synowiec - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 • Prof. dr hab. Danuta Hübner - Komisarz ds. Polityki Regionalnej w latach 2004-2009, Przewodnicząca Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego

 • Dr Janusz Lewandowski - Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego w latach 2010-2014, Poseł do Parlamentu Europejskiego

 • Agnieszka Pomaska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji do spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

 • Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 • Anna Radwan - Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

 • Dr Christian Schmitz - Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EUROPEISTYKI


Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń

18-20 września 2014.
Warszawa