Instytut Europeistyki jest najmłodszą samodzielną jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – największego pod względem liczby studentów wydziału Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut powstał z przekształcenia Katedry Europeistyki, funkcjonującej na WDiNP w latach 2004-2012. Od roku akademickiego 2009/2010 Kierownikiem Katedry Europeistyki, a obecnie Dyrektorem Instytutu Europeistyki jest prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Instytut Europeistyki prowadzi kształcenie na kierunku europeistyka zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i magisterskie). Posiada również ofertę studiów podyplomowych. Od roku akademickiego 2014/2015 przewidywane jest uruchomienie studiów I i II stopnia w języku angielskim - European administration.  Studentami Instytutu Europeistyki jest obecnie około 600 osób, wśród których jest jedna z największych na Uniwersytecie Warszawskim grupa studentów-obcokrajowców.

Instytut Europeistyki prowadzi badania naukowe w obszarze studiów europejskich. Badania te koncentrują się głównie na metodologicznych problemach badań europejskich, prawno-instytucjonalnym wymiarze Unii Europejskiej, funkcjonowaniu polityk unijnych oraz kulturowo-historycznych i społeczno-politycznych aspektach integracji europejskiej (więcej informacji tutaj oraz tutaj). Obecnie w Instytucie realizowanych jest kilka projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania (więcej informacji tutaj), Badanie stanu dyscyplin "nauka o stosunkach międzynarodowych" i "studia europejskie" w Polsce (więcej informacji tutaj), Polityki europejskie w dobie zmian modelu integracji europejskiej (więcej informacji tutaj). Ponadto IE realizuje wiele innych interesujących projektów badawczych (więcej informacji tutaj). W latach 2009-2013 pracownicy Instytutu opublikowali ponad 50 monografii naukowych, blisko 150 rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych oraz ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych, recenzji i haseł w słownikach (więcej informacji tutaj). Instytut wydaje także kwartalnik naukowy „Przegląd Europejski" (strona www czasopisma tutaj).

Poza działalnością naukowo-badawczą oraz prowadzeniem studiów Instytut realizuje szereg inicjatyw dydaktycznych skierowanych do studentów innych jednostek i uczelni, w tym zagranicznych, a także uczniów szkół średnich, takich jak wykłady tematyczne w ramach „Dnia bez nas", kursy i konkursy dla licealistów, gościnne wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych, szkoły letnie.

 

Strona:  www.europeistyka.uw.edu.pl

E-mail: ie.wdinp@uw.edu.pl

Tel: (22) 55 20 234

Instytut
Europeistyki