Goście I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki

  • Dr Rafał Trzaskowski - Minister administracji i cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej

  • Prof. dr hab. Stanisław Koziej – Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

  • Dr Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

  • PhD Henryka Mościcka-DendysPodsekretarz Stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka

  • Agnieszka Pomaska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji do spraw Unii Europejskiej Sejmu RP

  • Anna Radwan - Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

  • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego

  • Prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego


powrót do strony głównej

NATIONWIDE CONGRESS FOR EUROPEAN STUDIES


Poland in the Process of European Integration - A Decade of Experience

18th-20th September 2014.
Warsaw, Poland